مقاله حقيقت و مراتب توبه در عرفان و نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: حقيقت و مراتب توبه در عرفان و نهج البلاغه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توبه
مقاله حقيقت توبه
مقاله مراتب توبه
مقاله جايگاه توبه
مقاله تشخيص گناه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرنوايي خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معناي واژه توبه تا آنجا که از فرهنگهاي زبان پارسي بر مي آيد دست کشيدن از گناه، بازگشتن بر طريق حق، پشيمان شدن از گناه است. توبه در تعاليم و انديشه هاي ديني و عرفاني نقش و جايگاهي والا دارد، کمتر محدث يا مولفي مي توان يافت که در زمينه عرفان ديني مطلبي نگاشته باشد و فرازهايي از نقل و يا تاليف خود را به اين مبحث اختصاص نداده باشد، آثار توبه نه تنها در بعد فردي بلکه در بعد اجتماعي نيز قابل توجه است.
در اين مقاله پس از جمع بندي و بررسي مفاهيم کليدي و همچنين بررسي آثار توبه در نگاه عرفا و بزرگان دين به اين مقوله، انطباق اساسي بين نظر عرفا و انبيا الهي رصد شد که بيانگر اين مفهوم است که دستاوردهاي کاوشگران مفهوم توبه در طول تاريخ تا چه اندازه از آبشخور اصيل اسلامي و پايگاه روحاني وحي اتصال دارد و سوء تفاهماتي که در اين مقوله به وجود آمده و به نظراتي که عرفان ايراني را به برخي از اديان مانند منسوب منصوب مي نمايند پاسخ داده مي شود، لذا با در نظر گرفتن اهميت جايگاه توبه، در اين مقاله هم به صورت کلي و هم با تاکيد بر احاديث مرتبط به جايگاه توبه در نهج البلاغه، تلاش شده است تصوير کامل تري از اين معنا به دست آيد.