مقاله حق باز فروش کالا (مطالعه تطبيقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: حق باز فروش کالا (مطالعه تطبيقي)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازفروش
مقاله ضمانت اجرا
مقاله سود حاصل از باز فروش
مقاله فسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري آق مشهدي فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از ضمانت اجراهاي غير قضايي که در برخي سيستم هاي حقوقي در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوي خريدار پيش بيني گرديده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده مي باشد. شرايط ايجاد اين حق و نيز چگونگي اعمال آن توسط فروشنده در سيستم هاي مختلف حقوقي، متفاوت مي باشد اما جوهره اصلي آن، استيفاي حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوي است. مساله مهم در اين خصوص تعيين تکليف سود حاصل از بازفروش است. در حقوق آمريکا و انگلستان منفعت مذکور متعلق به فروشنده است اما کنوانسيون بيع بين المللي کالا اين سود را متعلق به خريدار مي داند. در حقوق ايران اين نهاد جايگاهي ندارد و فروش مجدد کالا توسط فروشنده قبل از فسخ معامله اوليه به يکي از طرق قانوني يا قراردادي، تصرف در مال غير و تابع احکام معاملات فضولي است.