سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۹
نویسنده(ها):
میثم حق سرشت – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد- مدرس دانشگاه
ناصر امامی فرد – کارشناس ارشد حقوق بین المللی، مدرس دانشگاه

چکیده:
؛۳نقض مهم در مجموعه حقوق بشر دوستانه ی بین المللی در ارتباط با حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه وجوددارد.اولا،تعریف ناروا از آسیب های زیست محیطی بسیار مضیق و مبهم است،دوما ،ابهامات قانونی در مورد حفاظت از عناصرزیست محیطی بعنوان موضوعات غیر نظامی،سوما استفاده از اصل تناسب که در آن صدمه به محیط زیست بمنزله خسارات جانبیاست که می تواند مشکل ساز باشد.ازماده ۲۲ کنوانسیون چهارم لاهه (۱۹۰۷) می توان به عنوان زیر بنای حقوق مخاصماتمسلحانه نام برد که حق متخاصمین را در بکارگیری ابزارهای آسیب زننده به دشمن نامحدود نمی داند. در تفسیری دقیق از ماده۲۲ بیان شده است که باید چهار اصل عرفی رعایت شود:اصول تشخیص،تناسب،ضرورت وانسانیت. امروزه سوال ما این نیستکه چگونه محافظ محیط زیست در زمان درگیری های مسلحانه باشیم؟ بلکه سوال این است : به گفته ی ماری جاکوبسن : همیشهگفته شده که ما باید از محیط زیست حمایت کنیم تا افراد غیر نظامی در امان باشند و زندگی دلچسبی را تجربه کنند ، اما بایدگفت خود طبیعت احتیاج به حفاظت دارد فقط بخاطر خودش.