سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مصطفی فضائلی – مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم.
ابراهیم ملاکه – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم.

چکیده:
حق داشتن وکیل یکی از ابزار های دفاعی متهم به شمار می آید که به وسیله آن شخص فرصت اثبات هرچه بهتر بی گناهی خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظکرامت انسانی وی می باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه های اسلام بعنوان ایدئولوژی که منویات اخلاقی و حقوق انسانی را در سطح بالا بیان نموده و تطابق این موارد با اسناد و موازین بین المللی که در واقع حاصل اندیشه های انسان مدارانه می باشد خالی از لطف نمی باشد، در این مقال دیده خواهد شد، که دیدگاه حقوق اسلام و حقوق بین الملل در باب حق داشتن وکیل چگونه است و اینکهاین حق بر مبنای این دو نظام تا چه میزان قابل اعمال در مرحله تحقیقات مقدماتی خواهدبود. و اینکه وکیل بعنوان دادرس متهم چه معیار های رفتاری را باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بین المللی عدول ننماید