مقاله حق مظهر عدالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: حق مظهر عدالت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق اسلامي
مقاله تشخيص حق
مقاله عقل
مقاله شرع
مقاله قواعد حقوقي
مقاله حکم
مقاله حق مالکيت
مقاله عدالت
مقاله حق عيني
مقاله حق ديني
مقاله حق معنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع تشخيص حق، از ديرباز، اهميت بسزايي داشته است. جوامع مختلف، به فراخور اعتقادات خود، مبنا و منشا خاص براي آن قايل شده اند. از اين رو، عدالت را در جوامع استوار و، به پيروي از عقل و شرع، قواعد حقوقي را براي استقرار نظم و عدل تنظيم نموده اند. با شناخت حق و تميز آن از حکم، تميز انواع حق و، در نتيجه، شناخت دارايي اشخاص امکان پذير مي گردد.
در بين انواع حق، حق مالکيت، که عدم شناخت دقيق آن ريشه بسياري از اختلافات بين افراد بوده، به دو صورت اصلي و تبعي مورد مداقه قرار مي گيرد. در اين نوشتار به بحث و بررسي آن پرداخته شده است.