مقاله حكمت عملي از ديدگاه پروين اعتصامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: حكمت عملي از ديدگاه پروين اعتصامي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروين اعتصامي
مقاله حكمت عملي
مقاله اخلاق فردي
مقاله تدبير منزل
مقاله سياست مدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستعلي پارسا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قديري يگانه شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر جستاري كوتاه در بررسي حكمت عملي در ديوان پروين اعتصامي است كه سخن شيرين و سرشار از نكات ظريف حكمت آموز، دغدغه هاي عميق انساني و مشكلات روحي و فكري معاش آدميان را با وجود بهره گيري از تكنيكهاي قوي و پخته شعر كلاسيك بيان ميدارد و تناسب و سنخيت اشعار وي را با توجه به نيازهاي عصر حاضر بازگو ميكند. تبيين نظريه پروين در باب رابطه انسان با خود، خانواده و محيط اجتماعيش، در حوزه تفكر زيبا و جامع وي، هدف اين مقاله است.
اين مقاله در سه بند نگاشته شده است:
الف) مقدمه: تعريف و بيان مفهوم حكمت از ديدگاه چند تن از فلاسفه و انديشمندان و زير شاخه هاي آن (حكمت نظري و عملي)
ب) حكمت عملي از ديدگاه پروين اعتصامي
ج) شاخه هاي حكمت عملي (اخلاق فردي، تدبير منزل، سياست مدن، از ديدگاه بزرگان حكمت و فلسفه و پروين اعتصامي)