مقاله حلاج، القاب و اتهامات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: حلاج، القاب و اتهامات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسين بن منصورحلاج
مقاله اماميه
مقاله اهل سنت
مقاله معتزله
مقاله عباسيان
مقاله اناالحق
مقاله دعوي الربوبيه
مقاله ساحر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولف مقاله، پس از معرفي اجمالي حسين بن منصور حلاج، عارف قرن سوم هجري، به وجه تسميه حلاج و القابي كه منابع به او نسبت داده اند مي پردازد. سپس نظر خود را در باب منتسب كنندگان القاب مثبت و منفي ارايه مي دهد. اتهامات حلاج موضوع اصلي اين مقاله است كه ذيل عنوان اتهامات متكلمين معتزلي، اماميه، عارفان متاخرتر سني مذهب و اتهامات كلي و عام در خصوص سيره حلاج مطرح مي شود.