مقاله حل الاستيسيته سه بعدي پانل استوانه اي پيزوالکتريک تک لايه تحت بار ديناميکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي مكانيك (اميركبير) از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: حل الاستيسيته سه بعدي پانل استوانه اي پيزوالکتريک تک لايه تحت بار ديناميکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيزوالکتريک
مقاله پانل استوانه اي با طول محدود
مقاله بار ديناميکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي صابر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دانش مهر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، حلي نيمه تحليلي براي پانل استوانه اي پيزوالکتريک پلاريزه شده در جهت ضخامت، ارتوترپ، با تکيه گاههاي ساده و طول محدود تحت بارگذاري الکترومکانيکي ديناميکي ارايه شده است. با بسط مثلثاتي مولفه هاي جابجايي و پتانسيل الکتريکي در جهت هاي محيطي و محوري، دستگاه معادلات ديفرانسيل پاره اي جفت شده به دستگاه معادلات ديفرانسيل معمولي با ضرايب متغيير کاهش مي يابد. مولفه هاي جابجايي و پتانسيل الکتريکي بصورت سري فوريه در جهت هاي محيطي و محوري به گونه اي انتخاب مي گردند که شرايط تکيه گاهيي ساده لبه هاي محوري و محيطي را برآورده نمايند. معادلات ديفرانسيل حاصل با استفاده از روش اجزا محدود گلرکين حل مي شوند. در اين روش از تابع شکل مرتبه دوم در هر المان استفاده شده است. پاسخ ديناميکي پانل استوانه اي پيزوالکتريک تک لايه تحت بارگذاري ديناميکي خارجي به عنوان مثال عددي ارايه شده است.