مقاله حل تحليلي انتقال حرارت پايدار هدايتي در استوانه کامپوزيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: حل تحليلي انتقال حرارت پايدار هدايتي در استوانه کامپوزيتي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل تحليلي
مقاله مواد مرکب
مقاله انتقال حرارت هدايتي
مقاله استوانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک حل تحليلي براي انتقال حرارت هدايتي در استوانه ساخته شده از مواد مرکب در شرايط پايدار ارايه شده است. حل دقيق ارايه شده، براي بررسي انتقال حرارت در مخازن و لوله هاي کامپوزيتي بسيار مفيد است. در اين تحقيق تانسور ضرايب هدايت حرارتي براي مواد مرکب معرفي شده و نحوه تعيين ضرايب از روي خواص الياف و ماده زمينه بيان شده است. در ادامه، معادله انتقال حرارت در دستگاه مختصات استوانه اي براي مواد کامپوزيتي -در شرايطي که الياف در هر لمينا به دور استوانه پيچيده شده- به دست آمده و به روش جداسازي متغيرها حل دقيقي براي اين معادله در شرايط مرزي معيني ارايه شده است.