مقاله حل تحليلي و شبيه سازي لولاي منعطف جهت کنترل راستاي نيروي پيشران تحت گشتاور خمشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: حل تحليلي و شبيه سازي لولاي منعطف جهت کنترل راستاي نيروي پيشران تحت گشتاور خمشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لولاي انعطاف پذير
مقاله گشتاور خمشي
مقاله سختي خمشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حريربافان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني شكيب سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لولاي منعطف يکي از کارآمدترين سيستم ها جهت کنترل راستاي نيروي پيشران در موشک ها سوخت جامد مي باشد. در اين مقاله فرمول تحليلي جديدي براي محاسبه سختي لولاي الاستومر، فلز کروي با استفاده از تئوري الاستيسيته خطي و روش حل تحليلي ولاسف کانترويج که برپايه حاصلضرب جابجايي هاي بدست آمده از گشتاور خمشي مي باشد ارايه شده است. همچنين لولا با نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS شبيه سازي گرديده و تحت بارگذاري گشتاور خمشي براي برداردهي ۱۵ درجه قرار گرفته است. با توجه به ماکزيمم تنش ايجاد شده در الاستومر و گشتاور مورد نياز در هفت حالت طراحي شده براي لولا، بهترين حالت از نظر جنس و ضخامت الاستومر بدست آمد. در انتها مقايسه نتايج حاصل از حل تحليلي با شبيه سازي لولاي منعطف توسط نرم افزار اجزاء محدود، صحت و دقت فرمول ارايه شده تحليلي را نشان مي دهد.