سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید ادیب نظری – استادیار دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی هوافضا
داود نادری – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی هوافضا
امیررضا شاهانی – دانشیار، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانش

چکیده:

در تحقیق اخیر به بررسی مساله تماس بین یک نفوذ کننده به شکل گوه نامتقارن و یک نیم ـ فضا پرداخته شده است . در ابتدا با استفاده از روش های تئوری الاستیسیته , معادلات حاکم بر مساله بدست آمده اند و با حل این معادلات , توزیع فشار و طول ناحیه های تماس در حالت بدون اصطکاک , محاسبه شده اند . سپس با استفاده از توابع پتانسیل Muskhelishvili و در نظر گرفتن اصطکاک حدی میدان تنش داخلی نیز بدست آمده است . بدین ترتیب , حالت کلی تری از مسائل تماسی مورد بررسی قرار گرفته و اثرات عدم تقارن بر توزیع فشار و طول ناحیه های تماس , مشخص گشته اند . در نهایت پاسخ های بدست آمده در حالت خاص با کارهای قبلی مقایسه شده و صحت آنها اثبات گردیده است .