سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کریمی – گروه فیزیک ، دانشگاه فیزیک ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، گروه مخابرات نو
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری ، مرکز مخابرات ایران ، تهران

چکیده:

معادله های تزویج شدهی رامان که در بررسی تارهای نوری، تقویت کننده های نوری و لیزرهایتاری رامان و هیبرید مورد استفاده قرار می گیرند، تا کنون همواره به صورت عددی حل شده اند. در این مقاله، برای اولین بار حل تحلیلی معادله های تزویج شده غیرخطی رامان برای فیبرهای نوری ارائه شده است. این معادله ها مشابه دسته معادله های شکار-شکارچی هستند. با حل تحلیلی ارائه شده می توان با استفاده از روش تجربی تک برشی، ضریب رامان و تلفات در طول موج استوکس و پمپ را ب هطور هم زمان انداز هگیری کرد. همچنین با حل تحلیلی این معادله ها می توان فرمول بندی جدیدی برای بررسی تقویت کننده ها و لیزرهای هیبرید ارائه کرد