سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صبائیان، – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین مختاری – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد
لیلا شاهمندی – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله ابتدا معادله وابسته به زمان گرما برای یک بلور استوانه ای Nd:YAG که از اطراف توسط لامپ درخش دمیده می شود بطور تحلیلی حل و با جواب عددی که از روش عناصر محدود به دست آمده است، مقایسه می شود. مقایسه توافق بسیار خوبی را نشان م یدهد. سپس فاصله کانونی عدسی گرماییالقایی ناشی از اثر dn/dT و اثر انتها محاسبه م یشود. نتایج نشان می دهد که در این نوع دمش، عدسی گرمایی با گذشت زمان تغییر علامت می دهد.