مقاله حل توزيع عرضي سرعت جريان در رودخانه ها (مطالعه موردي: ايستگاه هيدرومتري ملاثاني- رودخانه کارون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: حل توزيع عرضي سرعت جريان در رودخانه ها (مطالعه موردي: ايستگاه هيدرومتري ملاثاني- رودخانه کارون)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه کارون
مقاله توزيع عرضي سرعت
مقاله مدل رياضي شبه دوبعدي
مقاله واسنجي
مقاله صحت سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايوب زاده سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهان زاده بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از معمول ترين روش هاي تعيين دبي جريان رودخانه ها، اندازه گيري توزيع عرضي سرعت جريان در ايستگاه هاي هيدرومتري است. اين کار در شرايط جريان طبيعي رودخانه و به ويژه در مواقع سيلابي، بايد به طور منظم و به دفعات زياد انجام شود. هزينه، زمان و خطرات انجام اين کار در شرايط سيلاب قابل توجه مي باشد. براي بهينه نمودن اين فرآيند، استفاده از دستگاه هاي نوين اندازه گيري سرعت و نيز مدل هاي رياضي دوبعدي و شبه دوبعدي مناسب، اجتناب ناپذير است. در اين مقاله، با ارايه يک مدل رياضي شبه دوبعدي متناسب با تئوري هيدروليک جريان در دشت هاي سيلابي سعي شده امکان محاسبه به نسبت دقيق توزيع عرضي سرعت در رودخانه ها در هر دو شرايط جريان عادي و سيلابي فراهم شود. اين مدل در ايستگاه هيدرومتري ملاثاني از رودخانه کارون مورد آزمون قرار گرفته است. تحليل نتايج محاسباتي نشان مي دهد که متوسط خطا در برآورد دبي هاي عادي و سيلابي جريان در اين ايستگاه حدود ۹ درصد است.