سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا باهوش کازرونی – دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
سیامک کاظم زاده حنانی – دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک محیط متخلخل با ضریب تخلخل ثابت بوسیله یک دسته استوانه با مقطع مربع که به فواصل یکسان نسبت به یکدیگر قرار دارند شبیه‌سازی شده‌است. با تغییر اندازه ضلع این مربع‌ها می‌توان ضریب تخلخل محیط را تعیین کرد که در اینجا مقدار ۸/۰ برای این ضریب در نظر گرفته شده‌است. برای حل این شبکه بوسیله روش‌های عددی تنها قسمتی از آن با شرایط مرزی تناوبی در نظر گرفته شده‌است. در کار حاضر از روش اجزا محدود جهت شبیه‌سازی جریان درعددهای رینولدز ۳۰۰ ،۲۵۰ ،۲۰۰ ، ۱۵۰ ، ۱۰۰ ،۱۰ استفاده‌شده‌است. افت فشار کل محاسبه شده با مقادیر موجود از تحقیق‌های گذشته مقایسه و تطابق بسیار خوبی ملاحظه گردید. همچنین نشان‌داده‌شد که افت فشار ابتدا خطی و سپس بصورت غیر خطی با عدد رینولدز تغییر می‌کند، که بیانگر تغییر رژیم جریان از حالت دارسی به فورچهیمر می‌باشد.