سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجید حسینی – کارشناس ارشد قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه
مهرداد تقی زاده منظری – استادیار قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنع
سیامک کاظم زاده حنانی – دانشیار قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت

چکیده:

در این مقاله اساس یک الگوریتم محاسباتی برای حل جریانهای تراکم ناپذیر گذرا با سطح آزاد بکمک روش لاگرانژی SPH ارائه میگردد. الگوریتم مورد استفاده یک روش سه مرحله ای است که در مرحله اول آن نیروی بدنی و در مرحله دوم نیروی سطحی لحاظ میشوند. در مرحله سوم با کمک فشار محاسبه شده و در نظر گرفتن معادله پیوستگی برای ثابت نگهداشتن دانسیته، سرعتهای محاسبه شده در مراحل قبلی اصلاح میگردند. قابلیت روش با حل یک مسئله دوبعدی قالبگیری تحت فشار بررسی میشود. نتایج حاکی از آن است که روش کارآیی قابل ملاحظه ای داشته نتایج با داد های آزمایشگاهی تطابق خوبی دارند.