سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمسعود محمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات فناوری مکانیک پرواز سازمان هوافضا

چکیده:

در این تحقیق، حل جریان غیرلزج و تراکم پذیر حول روتور در پرواز ایستایی توسط روش صریح " رو " Roe و با استفاده از شبکه بی سازمان صورت گرفته است . برای افزایش دقت گسسته سازی مکانی، از تخمین شار بر روی وجوه به روش " ماسکل " MUSCL استفاده شده است . همچنین جهت افزایش نرخ همگرایی جوابها، از روش هموارسازی ضمنی مانده ها استفاده گردیده است . به منظور اطمینان از دقت و صحت الگوریتم حل عددی، شبیه سازی عددی میدان جریان حول روتور در اعداد ماخ نوک ۰/۴۴ و ۰/۸۷۷ و در زاویه گام تیغه ۸ درجه صورت گرفته و نتایج حاضر برای مشخصات آیرودینامیکی شامل توزیع فشار و بارگذاری تیغه های روتور با نتایج تجربی و عددی معتبر مقایسه شده است . همجنین، تاثیر افزایش دقت مکانی حل عددی در شبیه سازی عددی جریان حول روتور و در نتیجه تاثیر آن روی مشخصات آیرودینامیکی روتور بررسی شده است .