سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا منصوریان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمهدی گلستان هاشمی – مدیر و عضو هیئت علمی گروه مهندسی خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک ا

چکیده:

عملکرد الگو گیری یا الهام گیری از جلوه های گ وناگون پدیده های طبیعت برای ایجاد ایده ها و ط رح های جدید راخلاقیت شناسی بیونیک ی گویند و به طور کلی خلاقیت شناسی بیونیک ی یک تکنیک نسبتا جدیدی است که به دانشمندان برای حل مشکلات تکنیکی کمک می کند . مهندسی خلاقیت بیونیک ی یک نوع مهندسی پیشرفته است که در مورد عملکردهای سیستم های بیولوژیکی در زمینه های تحقیقی مهندسی بررسی و پژوهش می کند . تشخیص عملکردهای بیولوژیکی در زمینه های تحقیقی مهندسی مانند کامپیوتر ، پزشکی , الکترونیک, مخابرات,فناوری اطلاعات و صنعت اتومبیل به کار می رود در این مقاله راهکارهای مهندسی خلا قیت TRIZ برای حل مسائل با طراحی درطبیعت (راه حل های بیونیکی ) مقایسه می شود