سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مکانیک
مرتضی رضوی کرمانشاهی – کارشناس ارشد هوافضا، گروه پژوهشی الکترومکانیک جهاد دانشگاهی علم و صن
علی اکبر لطفی نیستانک – کارشناس ارشد مکانیک، گروه پژوهشی الکترومکانیک جهاد دانشگاهی علم و ص
سید نوید بحرینی – کارشناس ارشد هوافضا ، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مکانیک

چکیده:

این مقاله به بررسی پاسخ دینامیکی ورقهای مستطیلی که تحت تاثیر انواع بارهای مکانیکی، شامل تنشهای اولیه صفحه ای که به صورت تک محوری و دو محوری واقع شده و همچنین متاثر از تاثیر انواع بارهای ضربه ای قرار گرفته است می پردازد موارد مورد بررسی مربوط به ورقهایی می باشد که حداقل دو طرف موازی آن دارای شرایط مرزی ساده می باشد. روش حل بکار گرفته شده exact solution می باشد که نتایج با روشهای دیگر بکار رفته از جمله ریلی ریتزوالمان محدود دیگر مقالات بررسی و مقایسه شده است. در ابتدا ارتعاشات آزاد ورق به صورت تحلیلی بررسی شده و فرکانس های طبیعی و کمانش بحرانی برای هر یک از شش حالت شرایط مرزی SCSC,SSSS,SCSF,SFSF,SSSF, SSSC به ازای مقادیر مختلف طول و عرض بررسی و در نهایت پس از بررسی ورق تحت تاثیر تنش های صفحه ای به بررسی پاسخ ورق تحت تاثیر بارهای ضربه ای مختلف می پردازیم.