سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آراز سیابی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا سعیدی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدفرهاد مسعودی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سالهای اخیر نشان داده شده است که برخی از هامیلتونینهای غیر هرمیتی با پتانسیل محتلط خاص، می توانند دارای ویژه مقدارهای حقیقی باشند . در این مقاله با استفاده از این حقیقت جواب دقیق معادله شرودینگر یک بعدی را در حالت پایه بدست می آوریم . روش مبتنی بر مختلط کردن پارامتر پتانسیل x→u+iv و یافتن ویژه مقدار حقیقی هامیلتونین غیرهرمیتی است که با این مختلط سازی ساخته می شود . در انتها به عنوان یک مثال، حل دقیق یک پتانسیل خاص را که بواسطه دشواری حل، در مقالات دیگر تاکنون بررسی نشده، بدست می آوریم .