سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف.
وحید اصفهانیان – استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
مهدی نجفی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده:

در این تحقیق، شبیه سازی عددی جریان بالای صوت همراه اندرکنش اختلالات جریان آزاد با موج ضربه ای توسط روش طیفی حول دماغه اجسام سرپخ صورت گرفته است. نیاز به دقت بالا و عدم از دست رفتن اطلاعات با بسامد زیاد در جوابها، دلیل انتخاب روش طیفی به عنوان ابزار اصلی در این تحلیل عددی است . جهت دریافت حل بسیار دقیق در کل میدان از برازش موج ضرب های نیز بهره گرفته شد ه است. حل طیفی جریان ماوراء صوت گذرا حول یک استوانه از حل پایا شروع و با افزودن یک موج صوتی با بسامد مشخص به جریان آزاد، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله روی خط افقی منتهی به نقطه سکون با جوابهای دیگر محققان و نتا یج تحلیل خط ی مقایسه شد ه اند . نتایج نشان می دهد که انتشار و انعکاس (رفت و برگشتی ) موج صوتی از دیوار تا پشت موج ضربه ای، سبب تقویت دامنه امواج اختلالی داخل میدان می شود. نتایج به دست آمده به درک آثار حضور موج ضرب های در پذیرش اختلالات جریان آزاد و تاثیر آنها روی میدان حل کمک می نماید.