سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود برومند – استادیار گروه جلوبرندگی ، دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه، دانشگاه تهران
مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حل جریان مافوق صوت همراه با موج ضربه ای با استفاده از روشهای طیفی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به آنکه روشهای طیفی از مشتق گیی کلی در میدان استفاده می کنند، وجود ناپیوستگی در خواص جریان سبب بروز پدیده گیبس شده، به رشد و خطاها و در نهایت از دست دادن دقت طیفی منجر میشوند. برای رفع چنین مشکلی از برازش موج ضربه ای بصورت یک مرز در میدان بهره گرفته می شود. در این بین اعمال شرایط مرزی بدلیل ناچیز بودن استهلاک ذاتی روشهای طیفی بر خلاف روشهای اختلاف محدود رایج، نیازمند نگاه دقیق تری داشته که به آن پرداخته میشود. در پایان روش طیفی هممکانی چبیشف به مسئله جریان مافوق صوت روی استوانه و کره که همراه موج ضربه ای کمانی میباشد، اعمال و جوابها با نتایج دیگر محققان مقایسه و دستیابی به دقت طیفی مورد مطالعه واقع می گردد.