مقاله حل عددي انتقال حرارت مکش و جريان موازي درون صفحات سوراخدار دايروي تحت اشعه خورشيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: حل عددي انتقال حرارت مکش و جريان موازي درون صفحات سوراخدار دايروي تحت اشعه خورشيد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمع کننده خورشيدي مشبک بدون شيشه
مقاله روش حجم محدود
مقاله صفحه سوراخدار مثلثي شکل
مقاله عدد ناسلت تشعشعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آينده بسيار نزديک، جمع کننده هاي مشبک خورشيدي بدون شيشه به طور گسترده اي در سراسر دنيا، براي پيش گرم نمودن هوا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. پيش گرم کردن هواي ساختمانها، فضاهاي بزرگ و گرم نمودن هوا به منظور خشک کردن محصولات کشاورزي، چند نمونه از کاربردهاي اين جمع کننده ها مي باشند. هواي محيط به طور مستقيم از طريق يک مکنده، به داخل منافذ تعبيه شده بر روي صفحه جاذب (صفحه بدون شيشه اي که با رنگ تيره پوشيده شده است) که در مقابل آفتاب قرار دارد، کشيده شده و اين امر باعث گرم شدن هواي مکيده شده خواهد شد. عملکرد اين صفحات وابسته به پارامترهاي متعددي از قبيل هندسه و نوع منافذ، سرعت مکش و همچنين جهت باد خواهد بود. در اين پژوهش، با به کارگيري روش حجم محدود، نقشي که باد در عملکرد حرارتي اين صفحات بازي مي کند، بررسي شده است. در اين مطالعه، صفحات با منافذ دايره اي شکل و در دو چيدمان مربعي و مثلثي در نظر گرفته شده اند و سعي شده که دامنه در نظر گرفته شده، براي پارامترهاي مستقل مساله، نظير ضريب تخلخل، سرعت مکش، ضخامت صفحه، ضريب گذر حرارتي و سرعت باد دامنه عملي اين پارامترها را نيز، در برگيرد. نتايج نشان مي دهد عملکرد حرارتي صفحات مشبک وابسته به شش پارامتر بدون بعد بوده که مهم ترين آنها پارامتر رينولدز درون سوراخ بوده و کم اهميت ترين اين پارامترها، ناسلت تشعشعي مي باشد. نيز بررسي تغييرات فشار در پشت اين صفحات اين نتيجه را حاصل نمود که موثرترين پارامتر بر روي اين تغييرات، پارامتر ضريب تخلخل بوده و با تغيير اين پارامتر، تغييرات شديد افت فشار رخ خواهد داد. همچنين، در شرايط مشابه کاري، کارايي جمع کننده هايي با چيدمان مثلثي بيشتر از کاراي جمع کننده هايي با چيدمان مربعي است.