مقاله حل عددي جريان آشفته به روش گردابه هاي بزرگ با استفاده از مدل زيرشبکه ديناميکي موضعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: حل عددي جريان آشفته به روش گردابه هاي بزرگ با استفاده از مدل زيرشبکه ديناميکي موضعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
مقاله فيلتر
مقاله مدل اسماگورينسکي
مقاله مدل ديناميکي
مقاله مدل ديناميکي موضعي
مقاله جريان آشفته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نژاد قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت توحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق کاربرد مدل هاي زير شبکه اسماگورينسکي و ديناميکي موضعي در روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ مطالعه مي شود. در مدل سازي مقياس کوچک، به تعيين ضريب اسماگورينسکي نياز است که در مدل اسماگورينسکي مقدار ثابتي بوده و به صورت تجربي انتخاب مي شود. برخي مدل هاي ديناميکي در راستاي تخمين بهتر اين ضريب توسعه يافته اند که مستلزم اعمال فيلتر عددي هستند. فيلتر مورد استفاده در متوسط گيري مکاني در اين تحقيق، فيلتر گاوسي است. روش عددي، حجم محدود است و از الگوريتم سيمپل براي برآورد جمله فشار استفاده شده. براي کاهش بار محاسباتي با هدف انجام در کامپيوترهاي شخصي، عدد رينولدز طوري انتخاب شده که جريان سيال را بتوان دوبعدي فرض کرد. مقايسه با نتايج آزمايشگاهي که عدد رينولدز آن در همين محدوده قرار دارد، بيانگر دقت بالاي روش و مدل مورد استفاده است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که گرچه مدل ديناميکي موضعي به دليل محاسبه ضريب اسماگورينسکي براي هر نقطه، هزينه محاسباتي بيشتري دارد، اما به دليل دقت بالاتر و استفاده از شبکه بندي بزرگ تر، هزينه محاسبات اضافي را مي توان جبران کرد.