مقاله حل عددي کامل روانکاري الاستو هيدروديناميک جريان غير دايم و همدما روي پروفيل هاي رايج بادامک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۶۴ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: حل عددي کامل روانکاري الاستو هيدروديناميک جريان غير دايم و همدما روي پروفيل هاي رايج بادامک
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيکلوئيدي
مقاله هارمونيکي
مقاله چند جمله اي درجه هشتم
مقاله معادله الاستيک
مقاله معادله رينولدز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي ژياوه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي وحيد داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله فرايند روانکاري الاستوهيدروديناميک جريان غير دايم تماس خط محدود و همدما با استفاده از حل همزمان معادله رينولدز و معادله الاستيک سطح با روش عددي تفاضل محدود و نيوتن رافسون روي سه نوع بادامک با پروفيل هاي سيکلوئيدي، هارمونيکي و چند جمله اي درجه هشتم در شرايط يکساني شبيه سازي شده است. نتايج نشان مي دهند که پروفيل هارمونيکي در ناحيه دماغه بادامک بحراني ترين شرايط و پروفيل سيکلوئيدي، چهار نقطه بحراني در طول سيکل، به لحاظ فقر فيلم و سايش بيشتر دارند. از اين رو پروفيل چند جمله اي درجه هشتم براي شرايط يکسان ديناميکي و هندسي نسبت به دو پروفيل ديگر، وضعيت مناسب تري را از لحاظ روانکاري داراست.