سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی محمودی – کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی – مجتمع دانشگاهی هوافضا
محمدرضا انصاری – استادیار – دانشگاه تربیت مدرس
جاماسب پیرکندی – کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی – مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده:

هدف از این تحقیق حل عددی میدان جریان استاتور – روتور یک مرحله از توربین گذر صوتی و بدست آوردن نوسانات فشار در نقاط تعیین شده در جلو و روی سطوح فشار و مکش پره روتور است . برای حل عددی جریان از مدل آشفتگی RNG.Kε استفاده شده است و نتایج بصورت منحنی های توزیع فشار برای نقاط تعیین شده، بدست آمده است . حل جریان در حالت دائم و غیردائم در حالت دوبعدی برای گاز ایده ال تراکم پذیرصورت گرفته و نتایج بدست آمده بصورت نمودار توزیع عدد ماخ در حالت دائم و نمودارهای توزیع فشار در حالت غیر دائم با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است . مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که حل عددی میدان جریان روتور – استاتور رابه خوبی پیش بینی کرده و توانسته است نوسانات فشار را در نقاط تعیین شده اندازهگیری کند