سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امجد سازگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر صالحی – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامحسین لیاقت – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله با در نظر گرفتن مدل رفتاری مواد تحت بارگذاری با نرخ کرنش بالا به شبیه سازی استوانه جدار ضخیم تحت بارگذاری انفجاری ( از نوع پروفیل مثلثی برای فشار ) پرداخته شده است . در این بارگذاریها ماکسیمم فشار وارده (۳۰Gpa) از حد تسلیم هر ماده ای بیشتر است . این تحلیل با حل معادلات بقا جرم، ممنتم، انرژی و با در نظرگرفتن معادلات مشخصه برای تنشهای انحرافی ) ) Deviatoric stress و معادله حالت برای فشار هیدرواستاتیک و تبعیت از اصول مکانیک پیوسته و هیدرودینامیک صورت گرفته است . حل عددی بکار برده شده روش تفاضل محدود بر روی مکان و معادلات از دیدگاه لاگرانژی است و به روش صریح ) ) Explicit حل شده است . نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از مدل نرم افزاری Ls-Dyna که به روش المان محدود به حل مدل می پردازد، مقایسه شده است