سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نظری – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم شیرانی – دانشیار دانشکده مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد فرشچی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یکر وش باراندمان بالا برای حل عددی جریانهای برشی متلاطم با تقارن محوری بررسی شده است. برای حل لایه مرزی متلاطم از برنامه کامپیوتری که قادر به حل جریانهای برشی ازاد از قبیل جت تقارن محوری و لایه برشی است استفاده شده است. معادلات متوسط حاکم برجریاندر دستگاه مختصات خط جریان نوشته شده و از طریق قدم به قدم حل می شوند. برای جریان در نزدیکی دیواره تصحیحات مربوط به اعداد رینولدزکوچک در مدلهای تلاطم استفاده شده است. برنامه کامپیوتری تدوین شده بر این اساس برای سه نوع جریان لایه اختلاط جت و لایه مرزی متلاطم ازموده شده و نتایج با ازمایش مقایسه گردیده است.