سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود معینی سده – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس تحقیق و توس
نادر آل ابراهیم – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران قائم مقام پژوهشی شرکت مگ

چکیده:

در این مقاله حل عددی معادلات حاکم بر جریان سیال در منیفولد ورودی موتور انژکتوری ۲۴۰۰ سی سی چهار سیلندر و نتایج بدست آمده از آن ارائه شده است. تحلیل عددی هم درحالت دائم با هدف بررسی ماهیت جریان سیال درمجاری منیفولدد ورودی و هم در حالتگذرابا هدف شبیه سای رفتار واقعی منیفولد ورودی با اعمال شرط مرزی مناسب صورت پذیرفته است. مدل هندسی در نظر گرفته شده بصورت سه بعدی است واز شبکه بدون سازمان جهت حل عددی استفاده شده است. شرط مرزی بکار رفته در مقاطع ورودی و خروجی منیفولد از نوع شرط مرزی فشار می باشد. در تحلیل های حالت دائم فشار در ورودی و خروجی منیفولد مقداری قابت در نظر گرفته شده در حالیکه در تحلیل حالت گذرا فشار در مقطع ورودی ثابت ولی در مقاطع خروجی بصورت فشار متغیر با زمان اعمال گردیده است. جهت تعیین شرط مرزی خروی در حالت گذرا از شبیه سازی ترمودینامییکی فرایند مکش و تخلیه در موتور احتراق داخلی استفاد ه شده و تغییرات فشار در صورت ورودی بدست آمده است. در کلیه تحلیلها جریان تراکم پذیر و آشفته فرض شده است. برای در نظر گرفتن تاثیرات آشفتگی در معادلات حاکم از مدل توربولانس k-e استاندارد استفاده شده است. حل عددی معادلات حاکم (معادلات جریان تراکم پذیر و معادلات مدل آشفتگی) بروش حجم محدود و با استفاده از الگوریتم سیمپل انجام گرفته است . برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده عدم وابستگی نتایج به تعداد گره نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نتایج بدست آمده شامل میدانهای سرعت، فشار، آشفتگی و سایر پارامترهای جریان سیال می توانند ماهیت و پدیده های جریان سیال و نقاط ضعف و قوت منیفولد طراحی شده را مشخص کنند که در این صوورت می توان به بهینه سازی منیفولد ورودی پرداخت.