سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم شایسته امین زاده – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
بیژن فرهانیه – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی گل افشانی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش استفاده از متغیر فشار برای حل جریانهای تراکم پذیر با موفقیت به کار گرفته شده و نشان داده شده است که توانایی حل جریان برای تمام سرعتها را دارد. عناصر اصلی روش مورد استفاده، تفاضل معادلات حاکم با استفاده از حجم محدود در مختصات عمومی نامتعامد وچسبیده به مرز، بر اساس شبکه هم مکان بوده و معادلات به دست آمده با استفاده از روش سیمپل سی که برای جریان تراکم پذیر توسعه داده شده اند. این امر با تبدیل معادله پیوستگی به معادله ای برای تصحیح میدان فشار و داشتن خصوصیت فوق سهموی د رجریان با ماخ بالا و رفتار بیضوی در جیان با ماخ کم، میسر شده است. نتایج ارائه شده موید دقت و پایداری و نیز نرخ همگرایی مناسب روش هستند.علاوه بر آن، چگونگی تقریب چگالی و نیز محاسبه کمیتهای انتقالی بر ری سطوح حجم کنترل بااستفاده از روشهای بالا دست، کوییک، وان لیز و نیز حداقل شیب مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که ترکیب استفاده از تقریبهای میانیابی مرکزی برای چگالی ، بالا دست برای مقادیر تصحیح چگالی و حداقل شیب برای کمیتهای انتقالی ، مناسبتر از دیگر ترکیبهاست.