سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا محمدی نائینی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

چکیده:

جریان تراکم ناپذیر حول استوانه به روش انتگرالی حل شده است.جریان پتانسیل و دنباله پشت استوانه با پانلبندی استوانه وچیدن چشمه و گردابه بر روی آن شبیه سازی شده است. جریان لایه مرزی به روش انتگرالی حل شده و با جریانپتانسیل تلفیق شده است. نتایج محاسبات عددی به خوبی با نتایج تجربی انطباق دارد.