سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مشتاقی کمال – کارشناس ارشد مکانیک مجتمع دانشگاهی هوایی
کیومرث مظاهری – استادیار مکانیک مجتمع دانشگاهی هوایی
مصطفی محمودی – کارشناس ارشد مکانیک مجتمع دانشگاهی هوایی

چکیده:

یک مطالعه عددی در نسبت فشارهای کم و سرعت بالا در یک نازل پلکانی انبساطی ساده (Single_Expansion_Ramp Nozzle) انجام گرفته است. برای ایجادنسبت متغیرایجاد انبساط بهینه ترجت خروجی در شرایط پرواز متغیر، بمنظور ماکزیمم کردن عملکرد نازل، دهانه خروجی نازل به موقعیتهای محوری مختلف انتقال داده میشود. مدل جریان مغشوش k-e برای توصیف جریان مغشوش بکار گرفته شده است. نتایج محاسبات بصورت توزیع فشار نسبت به طول مسیر در نسبت فشار ۱۳ برای دو حالت عدد ماخ و عدد ماخ زیاد محاسبه شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.