سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور القونه – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه یزد

چکیده:

در جریانهای تراکم پذیر در مجاری, تغییر مقطع، اصطکاک, انتقال حرارت و انتقال جرم می توانند باعث تغییر خواص جریان سیال شوند. به منظور ساده سازی معمولاً تأثیر جداگانة این عوامل بر روی جریان سیال بررسی می شود. در این تحقیق نتایج تأثیر همزمان عوامل بالا بر روی جریان سیال بررسی شده و با نتایج حاصله از برهم نهی جریانهای ساده مقایسه شده است. در کار حاضر در ابتدا معادلات حاکم برای یک حجم کنترلی که تمامی عوامل فوق در آن لحاظ شده, بدست آمده و سپس معادلات با استفاده از کد کامپیوتری نوشته شده حل گردیده و نهایتاً توزیع خواص جریان (عدد ماخ, دما و…) در طول مجرا بدست می آید. با استفاده از ویژگیهای جریانهای ساده مانند جریان ایزنتروپیک, جریان خط فانو, جریان خط رایلی و جریان همراه با تغییر جرم نتایج تشریح شده اند. با بررسی نتایج ملاحظه می شود که, تأثیر عوامل محرک جریان بر جریان مافوق صوت قابل ملاحظه می باشد, درحالی که بر روی جریان زیر صوت بجز در مواردی, عموماً کم می باشد.