سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید عقیقی – عضو هیات علمی (دانشگاه بوعلی سینا) دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده مهندسی
عباس عباسی – عضو هیات علمی (دانشگاه امیرکبیر) دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده مهندسی م

چکیده:

در این مقاله حالت گذرای (ناپایدار) جریان جابجایی ازاد حول نقاط سکون یک کره بررسی شده است فرض شده است که ناپایداری در نتیجه گرمایش ناگهانی کره نسبت به محیط اطراف بوجود آمده است. در این تحقیق هدف صالی دستیابی به روش برای تحلیل جریان در نقطه سکون فوقانی کره بوده است که با توجه به ماهیت رفتار جریان در این نقطهحل عددی معادلات با مشک واگرایی شدید روبرو می باشد. معادلات حاکم بر جریان معادلات ناویر استوک بوده که به صورت سه بعدی با استفاده از روشهای خاص عددی مورد تحلیل قرار گرفته است. چگونگی دما و جریان با گذشت زمان در هر یک از نقاط سکون زیرین وفوقانی کره مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده است.