سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد جبارزاده گنجه – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا صفایی – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بهنام رحمانیان – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
صادق بهبودیان – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

حل عددی جریان دو بعدی پایدار غیر قابل تراکم درون حفره های مثلثی ، قبلا توسط دانشمندان دیگر ی انجام شده است . برای مقایسه نتایج ایـن مطالعـه بـا مطالعـات دیگران ، یک مثلث متساوی الا ضلاع به طول واحد با رینولدز های مختلف مورد بررسی واقع شده است . معادلات ناویر – استوکس برای یا فتن تـابع جریـان و معادلـه ورتیسیتی حل شده اند . نتایج نشان می دهد که مقادیر محاسبه شده در این مقاله با حل آزمایشگاهی و عددی دیگران مطابقت خوبی دارد