سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ثقفیان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
هدی ایوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
ملک ارسلان صدری – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله جریان درون کسکید پره ها برای شبیه سازی یکپمپمحوری مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور با استفاده از روشحجم محدود و بکمک آلگوریتم سیمپل سی، معادلات نویر استوکس برای جریان مغشوش و به کمک مدل رینولدز پایین k-e لاندر شارما بصورت دو بعدی حول کسکیده پره هایی که از مقاطع ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد دهانه پره (span) پمپ استخراج شده اند حل شده است. از شبکه هم مکان و منطبق بر بدنه از نوع H استفاده شده و برای برآورد عبارات جابه جایی روش QUICKبکار گرفته شده است. افزایش فشار محاسبه شده در هر مقطع با نتایج مقایسه شده است. توزیع فشار روی سطح پره ها، نیروهای وارده به مقاطع پره، توزیع سرعت و انرژی جنبشی اغتشاش از دیگر نتایج بدست آمده از این تحلیل عددی است. نتایج بدست آمده در مجموع در مقایسه با نتایج تجربی قابل قبول است.