سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن فرهانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک_ دانشگاه صنعتی شریف
محمود معینی سده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_ دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله حل عددی معادلات حاکم بر جریان سیال درون منیفولد ورودی موتور نیسان ۲۴۰۰ سی سی بهمراه نتایج بدست آمده از این حلها ارائه شده است . شرط مرزی در مقاطع ورودی و خروجی منیفولد از نوع فشار مشخص اعمال شده است . در تحلیل های حالت دائم فشار در ورودی و خروجی منیفولد مقداری ثابت در نظر گرفته شده در حالیکه در تحلیل حالت گذر ا فشار در ورودی ثابت است ولی فشار در خروجی متغیر اعمال گردید ه. جهت تعیین شرط مرزی خروجی در حالت گذرا از شبیه سازی ترمودینامیکی فرایند مکشدر موتور احتراق داخلی استفاده شده و تغییرات فشار در پورت ورودی بدست آمده است . سیال تراکم پذیر و جریان آشفته فرض شده است . برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده عدم وابستگی نتایج به تعداد گره در نظر گرفته شده است . برای در نظر گرفتن تأ ثیرات آشفتگی در معادلات حا کم از مدل توربولانس k −ε استاندارد استفاده شد ه است . در نهایت نتایج بدست آمده شامل میدانهای سرعت، فشار و دیگر پارامترها می توانند ماهیت و پدیده های جریان سیال و نقاط ضعف و قوت منیفولد طراحی شده را مشخص کنند که در اینصورت می توان به بهینه سازی منیفولد ورودی پرداخت .