سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
میثم موسوی راد –
حمید سادات حسینی – دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبه مولفه های شناور تخمین دقیق توان کشتی ها از موارد ضروری طراحی بوده و در مورد کشتی ها سیستم رانش بر اساس آن انتخاب می شود. ماهیت پیچیده موضوع، استفاده از فرمولها و روابط تحلیلی را محدود ساخته و روشهای عددی تنها روش درکنار مدل تست هستند که می توانند مورد استفاده واقع شوند. در این مقاله سعی شده است تا نحوه شبیه سازی جریان اطراف بدنه شناور لنج باری ۵۰۰ تنی تشریح گردد. برای مدل سازی عددی جریان از نرم افزار Fluent استفاده شده است و نهایتا پیشنهادهایی جهت تکمیل روش فوق و شبیه سازی مناسبتر موضوع ارایه گردیده است.