سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

احمد پسندیده فرد – کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم شیرانی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد فرشچی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این مقاله تحلیلی عدی جریان مادون صوت و تراکم پذیر همراه با احتراق است. در این تحلیل معادلات حاکم بر جریان متلاطم به صورت معادلات متوسط رینولدز استفاده شده اند و تنشهای رینولدز توسط مدل دو معادله ای k-e و فرایند احتراق به روش اتلاف ادی مدل می شوند. معادلات دیفرانسیلی جریان با استفاده از روش حجم معیار به معادلات اختلاف محدوده تبدل گردیده و دبی ورودی از سطوح حجم معیار به روش بی-اس-اچ-دی که ترکیبی از روش اسکیوی بالادست (بی-اس-یو-دی) و اختلاف محدود مرکزی است ، محاسبه ی گردند. چون متغیرهای فشار و سرعت به یکدیگر کوپل هستند با استفاده از روش پیزو تواما حل می شوند. معادله اختلاف محدود برای هر متغیر از طریق حل دستگاه شامل ماتریس سه قطری و روش تکرار حل می وند. برنامهکامپیوتریمورد استفاده ری اکت ۲D بوده که در مرکز تحقیقات تکنولوژی متحد امپریال کالج لندن توسط پروفسور گوسمن و دانشجویانش تهیه شده است.
این برنامه برای هندسه خاصی که سوخت و هوا همسو با یکدیگر وارد محفظه احتراق می گردند تدوین شده است. با تغییراتی که در برنامه اعمال شده ، جریانهای عمود بر هم (سوخت عمود بر جریان ها) که در محفظه های احتراقی وارد می گردد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج اصل از اجرای برنامه کامپیوتری برای چند هندسه مختلف با نتایج تجربی مقایسه گردیده اند. این مقایسه نشان می دهد که جوابهای برنامه در حد قابل قبولی بر واقعیت استوار است.