سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسن طریقت – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی
احمدرضا قاسمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه م

چکیده:

در این تحقیق به مطالعه جریان هوا، اطراف پره توربین باد پرداخته شده است. جهت مطالعه جریان هوا از نرم‌افزار Fluent استفاده شده است. مدل هندسی در نظر گرفته شده برای این تحقیق سه‌بعدی است. با انتخاب مقطع ایرفویل، هندسه پره، طراحی و زاویه حمله محاسبه می‌شود. برای تولید هندسه و شبکه‌بندی آن از نرم‌افزار Gambit استفاده شده است. المانهای استفاده شده، چهاروجهی با وجوه مثلثی می‌باشد. المانهای نزدیک به دیواره در ریزترین حالت خود انتخاب شده و هرچه از دیواره دورتر می‌شویم، ابعاد المانها بزرگتر می‌شوند. مدل توربولانس انتخاب شده برای حل مسئله اسپارات آلماراس است. سرعت باد نیز ۱۰ و ۲۰ متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است. در انتها به مطالعه اغتشاش در ناحیه پشت پره، کانتورهای سرعت باد، کانتورهای فشار و مقادیر نیرو در جهت چرخش پرداخته شده است و نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است.