سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر ملکی زنجانی – دانشگاه زنجان
حمید مسگرانی – دانشگاه شهید رجایی
نسرین اقبالی – دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از اسپلاین های مثلثاتی مکعبی روشی عددی برای حل برخی دستگاههای دینامیکی غیر خطی که نقش مهمی در مکانیک سماوی بازی می کنند ارائه شده است. هم چنین وجود تقریب اسپلاین یکتا بررسی شده است. انتخاب اسپلاین مثلثاتی بیشتر به این دلیل است که نتایج بهتری در تقریب توابع متناوب می دهند. این اسپلاین ها را به صورت ترکیب خطی اسپلاین های مثلثاتی نمایش می دهند. برای محاسبه ضرایب در این ترکیب خطی، دستگاه دینامیکی مورد نظر به یک دستگاه معادلات غیر خطی تبدیل شده و با روش های تکراری حل می شود.