سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی، گروه مکانیک
سیداسماعیل رضوی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی، گروه مکانیک

چکیده:

طرح جدیدی برای حل معادلات اویلر دو بعدی نشان داده می شود. حجم محدود جیمسون و همکاران با روش اصلاح شار بر پایه فییکی ارتقا می یابد. معادلات حاکم با روش حجم محدود صریح گسسته میشوند و سپس با استفاده از زمانروی تا رسیدن به یک حالت پایا حل میشوند. مدلی مناسب از اتلاف عددی به کار گرفته میشود. مزیت این روش سریع بودن همگرایی و افزایش محدوده پایداری است. برای ارزیابی قابلیت طرح ، تستهای متعددی با ایرفویل NACA 0012 و یک شبکه ۰در رژیمهای ترا صوتی به عمل می آید. جوابهای حاصل از حل روش حاضر با کار جیمسون مقایسه شده اند و تطابق خوبی موجود است.