سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ژیاوه قریشی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
داود جلالی وحید – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

تحقیق در مورد مسایل مربوط به شکل دهی فلزات با روش نورد نیاز به شبیه سازی سطوح در حال تماس و همچنین شبیه سازی نوع تماس خواهد بود . در این تحقیق حل عددی کامل جهت تماس الاستیک، از نوع خشک دو سطح تخت زبر ارائه شده است . در ابتدا زبری سطح را مدل سازی کرد و با استفاده از نفوذ زبری های دو سطح نسبت به هم و الگوریتم تبدیل فوریه سریع (FFT) ، پارامترهایی از قبیل توزیع فشار، تغییر شکل سطح، مقدار و توزیع سطح واقعی تماس و فشار میانگین وا رده بر سطح زبر بدست آمده است . زبری این دو سطح دارای توزیع گاوسی و به صورت تصادفی و با استفاده از تکنیک FFT ایجاد شده است. همچنین می توان اثرات پارامترهای سطح از قبیل میانگین مربعات سطح Rq و طول همبستگی سطح β* روی پارامترهای مهمی از قبیل فشار میانگین وارده بر سطح و سطح تماس واقعی را بررسی کرد . گذشته از آن خواص سطح، از قبیل مدول الاستیسیته دو جسم در حال تماس روی پارامترهای فشار میانگین و سطح واقعی تماس مطالعه شده است . مقایس های نیز جهت اطمینان از انجام کار برای تماس دو سطوح تخت انجام گرفته است . در پایان لازم است اشاره شود که تکنیک FFT در انجام کارهای عددی زمان انجام محاسبات را بسیار پایین می آورد و از دقت مطلوبی برخوردار است.