سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
علی اشرفی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله ابتدا به توضیح چگونگی استفاده از روش تعیین تابع برای مسائل معکوس هدایت حرارتی دائم پرداخته شده است سپس با استفاده از این روش توزیع دمای مرز مجهول برای اجسامی در دستگاه مختصات کارتزین و استوانه ای محاسبه شده است. به جای بکار گیری اطلاعات تجربی به عنوان ورودیهای مساله معکوس ابتدا یک مساله مستقیم حل شده و از توزیع دمای حاصل به عنوان دماهای اندازه گیری شده استفاده شده است.