سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد خاجانی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید زارع – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتقال رسوب باعث ایجاد مشکلات زیادی در رودخانه ها و مهندسی رودخانه می شود. بسیاری از این مسایل در ارتباط با موازنه دقیق بین تا مین رسوب و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه است. رودخانه است. تغییرات جزئی در تامین رسوب رودخانه می تواند باعث تغییرات بزرگتر در شکل سطح مقطع طولی و عرضی رودخانه شود. بالا آمدگی و فرو رفتگی بستر رودخانه بر کشتیرانی سیل و برداشت آب برای آبیاری و تامین آب مشروب سیستم های خنک کننده نیروگاهها اثر می گزارد. جهت بررسی پدیده جابجایی رسوب و تغییر بستر رودخانه مدل سازی ریاضی و عددی راه حل بسیار مساعد و مناسبی می باشد. در این مطالعه معادلات سه بعدی حاکم بر جریان و انتقال و رسوب تعریف می شوند و با روش جدید حجم محدود برای شرایط مرزی داده شده حل میگردند که نتایج محاسبات نشان می دهد که این روش که تلفیقی از روش اجزای محدود و روش تفاضل محدود است ضمن کم بودن حجم عملیات محاسباتی در مقایسه با روش های دیگر از دقت بالائی برخوردار است.