سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین مولوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، آزما
کیومرث مظاهری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، آزمایشگاه دینامی

چکیده:

در این مقاله یک روش عددی برای شبیه سازی غیر نسبیتی پدیده های هیدرودینامیک تشعشعی در محدوده دیفیوژن تعادلی، رژیم "چگالی انرژی پایین" مورد استفاده قرار گرفته است. محدوده دیفیوژن برای موادی که ضخامت اپتیکی آنها زیاد است در نظر گرفته می شود. همچنین در این محدوده تعادل ترمودینامیکی موضعی مابین میدان تشعش و سیال وجود دارد. رژیم "چگالی انرژی پایین" بیانگر این موضوع میباشد که می توان از اثرات فشار تشعشع در مقایسه با فشار و انرژی سیال صرفنظر نمود. در نتیحه معادلات حاکم به صورت معادلات اولری همراه یک ترم غیر خطی خواهند بود که ترم غیر خطی مربوط به انتقال حرارت تشعشعی است که در معادله انرژی ظاهر می شود . نتایج بدسا امده برای مسائل جریانهموار و انفجار نقطه ای، بیانگر وجود جبهه گرمایی / و یا موج ضربه ای در حل مساله می باشند، بطوریکه درصورت وجود هر دو عامل، جبهه گرمایی سریعتر از موج ضربه ای حرکت خواهد کرد.