سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین مظلومی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
علیرضا عظیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
حسن پهلوان‌زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

بسیاری از فرآیندهای مهندسی شیمی مورد نیاز در صنعت توسط معادلات دیفرانسیل جزیی تشریح می شوند که حل تحلیلی ندارند و بایداز طریق به کار گیری روشهای تقریبی حل شوند. روش حجم محدود(Finite Volume)از جمله روشهایمناسب برای حل این گونه معادلات می باشد. در این تحقیق حل عددی معادله دیفرانسیل جزیی انتقال حرارت دو بعدی ناپایدار همراه با منبع تولید انرژیبرای سیستمی که شکل هندسی آن نامتقارن بوده به روش حجم محدود در دستگاه کارتزین با استفاده از شبکه بندی غیر یکنواخت ارائه شده است. در این کاز نشان داده شده است که با انتخاب اندازه مش مناسب ، در روش حجم محدود می توان به جواب واقعی مساله نزدیکتر شد