سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود حسینی فرزاد – بخش فیزیک، دانشگاه شیراز، چهار راه ادبیات، دانشکده علوم
دنا داریوش – بخش فیزیک، دانشگاه شیراز، چهار راه ادبیات، دانشکده علوم

چکیده:

در این مقاله معادله تخلیه یک پمپ خلاء در شرایط نشت واقعی، نشت مجازی و در حالتی که سرعت پمپ با فشار تغییر می کند، با استفاده از زبان برنامه نویسی (C#.NET (C Sharp انجام شده است. این معادلات تحت شرایط حجم ثابت، معادله حالت گاز ایده ال و معادله حالت فرآیند بی درروحل شده و نمودار فشار بر حسب زمان رسم شده است. در این روش تاثیر پارامتر های ورودی از جمله حجم، دما، تعداد مول وγ=Cp/Cv(نسبت گرمایویژه در فشار ثابت به گرمای ویژه در حجم ثابت) مورد بررسی قرار می گیرد.