سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا خاتمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن
محمّد پویان مهر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن
محمّد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن

چکیده:

در این تحقیق از حل عددی معادله دیفرانسیل جز ئی لاپلاس برای انتقال پایای حرارت در یک پره بوسیله اعداد فازی انجام شده است . پارامترهایی مانند ضرایب انتقال حرارت و دما بصورت فازی با تابع عضویت مثلثی در نظر گرفته شده اند. با استفاده از اصل گسترش، عملگرهای ریاضی مع مولی برای حل عددی به روش تفاضل محدود به پارامترهای فازی تعمییم یافته اند . در نهایت دمای فازی بدست آمده برای گره های مختلف به غیرفازی می شوند و نتایج با حالت معمولی مقایسه می شوند . به نظر می رسد بدلیل لحاظ کردن عدم قطعیت موجود در پارامترها بصورت اعداد فازی، نتایج بدست
آمده از محاسبات فازی، مطمئن تر باشند..