سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مؤمنی فیلی –
محمد علی گومشی نوبری –

چکیده:

در این مقاله هدف به دست آوردن یک روش عددی ساده و منطقی برای محاسبه تابع موج در مبدأWFOبرای مزون های سنگین می باشد. ما مقادیر تابع موج شعاعی شرودینگر در صفر را برای bb ، cc و cb جدول بندی کرده ایم.